Tee työtä ja viihdy siellä

Talouden kulmakiviä missä tahansa on työ sekä yritykset. Työ ei kuitenkaan saisi olla ainoastaan lomien odottelua ja ponnahduslauta uupumiseen, vaan sen tulisi olla mielekästä sekä lisätä yksilön hyvinvointia. Tampereen kaupungin tulee ylläpitää positiivista työnantajamielikuvaansa ja yhtenä osana tätä on hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtamiskulttuuri. Erityisesti sote-alan ammattilaisista on jatkuva pula, joten tuleekin huolehtia, että arvostava sekä motivoiva työyhteisö tukee työssä jaksamista sekä työssä kehittymistä. Esimerkiksi sote-alan opiskelijat ansaitsisivat kohtuullisen korvauksen harjoitteluista sekä aitoa ohjausta sekä tukea ammattilaiseksi kehittyessään. Korona-aikana myös esimerkiksi opetushenkilökunnan uupuminen on kasvanut ja Tampereen tulee vastuullisena kaupunkina miettiä ratkaisuja, jotta jokainen yksilö voisi hyvin.

  • Johtamiskulttuurin muuttaminen ja päivittäminen
  • Ei aliresursoida kaupungin palveluita hyvinvoinnin kustannuksella 

Jos et saa töitä, kokeile jotain

Pienyrittäjien kersana ja yrittäjyysmyönteisenä ihmisenä, tulisi muistaa yrittäjyyden ja menestyksen toinen puoli, eli epäonnistuminen yrittämisessä. Jokainen kokeilu ei aina kannata, mutta Tampereen tulisi tehdä kaupunkina kaikkensa, jotta se ei olisi se este menestyksen ja epäonnistumisen välillä. 

Vetovoimaisena kaupunkina Tampereen tulee houkutella niin yrityksiä investoimaan kuin myös  kansainvälisiä osaajia yrittämään ja kokeilemaan. Yritysyhteistyö korkeakoulujen kanssa, verkostot uusille yrittäjille ja laadukkaat harjoittelut sekä TKI-projektit jo opiskeluvaiheessa luovat lisäarvoa niin yrityksille kuin osaajille. Tiivis yhteistyö parantaa korkeakoulujen ja ammatillisen toisen asteen mahdollisuuksia vastata työelämän tarpeisiin sekä antaa opiskelijoille uusia näkökulmia ja kokemuksia. Kaupungin palveluiden tulee olla helposti saavutettavissa englanniksi ja omalta osaltaan luoda lämmin vastaanotto kansainvälisille opiskelijoille. Tampereella on valtavasti potentiaalia houkutella osaajia ympäri maailman ja sitä mahdollisuutta ei saa hukata. 

  • Tampere ei saa olla jarru, vaan kirittäjä.
  • Kv-osaajien palvelut kuntoon ja palveluiden saaminen myös englanniksi
  • Tiiviimpi yhteistyö kaupungin ja koulutuksen tarjoajien välillä
  • Opiskelijoiden ja koulutuksen potentiaalin täysi hyödyntäminen

Mene töihin, turvallisesti ja kestävästi

Töihin tai opiskelemaan kulkemisen tulee olla helppoa ja luontevaa niin omalla autolla, julkisella liikenteellä tai vaikka pyörällä. Tampereen tuleekin tehdä järkevää kaupunkisuunnittelua, mikä mahdollistaa liikkumisen turvallisesti ja sujuvasti. Erityisesti arkipyöräilyä tulee helpottaa, ja siihen kuuluu esimerkiksi turvalliset pyöräparkit sekä kevyen liikenteen väylien ylläpito vuodenajasta riippumatta. 

Suhtaudun myös ratikkalinjojen laajentamiseen positiivisesti, jotta yhä useammalta asuinalueelta julkisella liikenteellä kulkeminen olisi aidosti mahdollista. Kestävien kulkumuotojen valitseminen tulee tehdä helpoksi, edulliseksi sekä parhaaksi vaihtoehdoksi yhä useammalle tamperelaiselle.

  • Kevyen liikenteen väylien hyvä kunnossapito
  • Lisää ratikkaa tampereelle
  • Eri liikkumismuotojen yhteensovittaminen järkevällä kaupunkisuunnittelulla

Vastaa