Anna Laurila – Ehdolla Allianssin puheenjohtajaksi

Olen ehdolla Allianssin puheenjohtajaksi vuosille 2022–2023! Haen Allianssin puheenjohtajaksi, koska uskon, että minulla on paljon annettavaa nuorisoalalle sekä hallituksen toiminnan johtamiseen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Olen toiminut viimeisen vuoden Allianssin hallituksen varajäsenenä. 

Olen 24-vuotias, valmistunut tradenomi sekä valtiotieteiden opiskelija. Opinnäytetyöni käsitteli järjestöjen strategista johtamista ja strategian jalkauttamista. Näin ollen olisikin hienoa päästä osaksi Allianssin uuden strategian toimeenpanoa sekä tietenkin yhdessä hallituksen kanssa toteuttamaan johtamista uuden strategian osoittamin askelmerkein. Uusi strategia ei saa unohtua taustalle, vaan se tulee ottaa aidosti toimintaa ohjaavaksi dokumentiksi ja määritellä syy olemassaololle sekä asettaa tavoitteet Allianssin tulevaan. Allianssin tulee olla vahva ja luotettava  nuorisoalan kattojärjestö, aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä tehdä yhteistyötä toki jäsenjärjestöjen, mutta myös muiden toimijoiden kuten kuntien ja seurakuntien kanssa. Allianssilla on valtavasti potentiaalia olla nuorisoalan sekä nuorten hyvinvoinnin parissa työskentelevien yhdistävä liima ja sitä kehitystä olisi ilo ja kunnia päästä edistämään.

Nuorisoalan haasteena tuleville vuosille on epävarma rahoitus sekä ennustettavuuden puute. Minä tiedän, kuinka arvokasta työtä nuorisoalalla tehdään, mutta meidän tuleekin tuoda tämä vahvemmin esiin. Toivon, että saavutamme laajemmin ymmärryksen siitä, millainen Suomi ilman nuorisotyötä olisi ja miksi se ei ole tie, johon suuntaan kannattaa yhteiskuntana kulkea. Tarve nuorisoalan äänitorvelle on olemassa ja olisi kunnia jatkaa muiden tekemää loistavaa työtä seuraavana puheenjohtajana. Nuorisoala omalta osaltaan ehkäisee syrjäytymistä, tekee demokratiakasvatusta, tarjoaa harrastuksia sekä nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa ja kokea merkityksellisyyden tunnetta. Se työ mitä alalla tehdään on monipuolista, vaikuttavaa ja ansaitsee riittävän sekä ennustettavan rahoituksen tulevaisuudessa. Allianssin vaikutus ei ulotu pelkästään Suomeen vaan työtä tehdään myös kansainvälisessä ympäristössä sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa eikä sen merkitystä tule väheksyä.

Vuoteni opiskelijaliikkeessä ovat opettaneet minulle paljon ja omissa ajatuksissani korostuu yhteisen rintaman merkitys vaikuttamisessa sekä oikeastaan kaikessa toiminnassa. Nuorisoalalla on valtavasti mahdollisuuksia seistä yhtenäisenä rintamana, ja Allianssin puheenjohtajana haluaisinkin huolehtia siitä, että hallitus on motivoitunut ja innostunut keksimään uutta sekä tekemään vastuullisia ja pitkäjänteisiä päätöksiä nuorten ja koko alan hyväksi. Minua on kuvailtu reiluksi sekä rakentavaksi ja mielestäni puheenjohtajan tärkein tehtävä on mahdollistaa laadukas keskustelu sekä tasavertainen osallistuminen kaikille hallituksen jäsenille. Allianssin tulee olla turvallinen tila kysyä, kyseenalaistaa sekä kehittää. Sisäisen viestinnän tulee olla selkeää jäsenjärjestöjen suuntaan sekä toimintaa tulee kehittää kuten tähänkin asti eli jäsenistön tarpeet edellä.

Osallisuus, yhdenvertaisuus sekä sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ovat asioita, jotka ajavat minua eteenpäin. Toivottavasti tällä pohjalla, tiedolla sekä innolla pääsen ajamaan myös Allianssia eteenpäin. 

Kiitos kaikille 15 järjestölle esittämisestä sekä luottamuksesta! 

Allianssin seuraava puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa 18.11.2021 ja lisätietoja syyskokouksessa löydät täältä. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisoalan palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Allianssi on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, ja jäseninä on yli 140 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan organisaatiota.

Esittäjät:

Akava ry, Erasmus Student Network Finland ry, Eurooppanuoret ry, Kokoomuksen Nuorten Liitto ry, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry, Lastenliitto ry, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL), Sosialidemokraattiset Nuoret ry, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry

Vastaa