Tehdään näistä nuorten vaalit

Kun puhutaan politiikasta tai poliitikoista, niin harvemmin mieleen tulee ensimmäisenä nuoret. Politiikka kuitenkin kuuluu kaikille ja on ensiarvoisen tärkeää, että nuorten ääni kuuluu kunnan päätöksenteossa. Yksi syy, miksi päätin hakeutua ehdolle, on se, että meitä nuoria tarvitaan enemmän kunnanvaltuustoihin ihan puoluekannasta riippumatta. 

Allianssin kuntavaalikone  ei ole erityisen laaja, mutta sieltä näkyy hyvin, miten politiikkaa voidaan tehdä myös nuoret edellä. Esimerkiksi se, onko nuorisovaltuustoilla puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa on merkityksellistä nuorten osallisuuden kannalta. Monesti myös, kun puhutaan osallisuudesta niin se valitettavasti jää näennäiseen osallistamiseen. Eli kysytään mielipidettä tai palautetta, mutta ei aidosti olla valmiita muutokseen palautteen pohjalta. Muutos ei aina ole helppo tai nopea, mutta jos menetämme muutosvalmiuden tai halun kuunnella, niin silloin ei ainakaan asiat edisty. 

Yksi merkittävä osa osallistamista on myös demokratiakasvatus ja ymmärryksen lisääminen. 

Valitettavaa on, että kunnanvaltuustojen toiminta ei kiinnosta, vaikka päätökset, mitä siellä tehdään vaikuttavat tosi paljon arkeen ja ihan päivittäiseen elämään. Varmasti tähän myös vaikuttaa epäterve keskustelukulttuuri, jossa äänekkäin tai röyhkein voittaa ja tehdään tarpeetonta vastakkainasettelua. 

Alla olevassa kuvassa minun “kampanjani” alakoulussa luokan presidentiksi. Politiikan voi myös tuoda lapsen tasoiseksi ja opettaa leikin kautta vaaleja. Myös Allianssin järjestämät nuorisovaalit tukevat nuorten ymmärrystä politiikasta.

Haluaisin olla sellainen kunnanvaltuutettu, jota on helppo lähestyä ja on nuorten puolella. Kaikkea en osaa, mutta eihän kukaan ole täydellinen tai kaikkitietävä. Tarvitsemme politiikkaan enemmän ihmisiä joilla on halu vaikuttaa kestävästi tulevaisuuteen ja aidosti kuunnella. Olen valmis kehittämään mielipidettäni asioista, jos huomaan olevani väärässä, enkä halua väittää, että oma mielipiteeni olisi jotenkin muita arvokkaampi. Toivottavasti myös sinä lukija voisit opettaa minua. Mitkä asiat on sulle tärkeitä? Mitkä saa sut hymyilemään tai mikä asia ahdistaa? Kaikkea ei voi yksin muuttaa, mutta mielelläni veisin sun asiaa eteenpäin. 

Yksi asia mikä on mulle tosi tärkeää on se, että apua olisi saatavilla sitä tarvitseville. Mielestäni kunnan tehtävä on mahdollistaa onnellinen elämä, mutta se vaatii läsnäoloa myös silloin, kun asiat eivät mene niin kuin toivoisi. Mielestäni mielenterveyspalveluihin hakeutuneen nuoren tulisi saada ensimmäinen kontakti viikon sisällä avunhakemisesta.

“Avunhakeminen jo pelkästään ei ole helppoa ja vaatii paljon rohkeutta, että uskaltaa ilmaista tarvitsevansa apua. Avunhakijaa ei myöskään saisi unohtaa, vaan tarjota ensimmäinen kontakti mahdollisimman nopeasti, jotta nuorelle tulee olo, että hänen pahasta olosta välitetään. Täydellistä hoitosuunnitelmaa ei välttämättä saa kasaan viikossa, mutta olisi tärkeää, että nuori kuitenkin saisi mahdollisimman nopeasti keskusteluapua sekä tiedon siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi ja miten prosessi tulee etenemään. Tämänkin vuoksi olisi tärkeää, että hoitohenkilökunnalla olisi osaamista kohdata nuori sekä nuoret tuntevat auttavat tahot. “ – Vastaukseni Allianssin kuntavaalikoneessa liittyen mielenterveyspalveluihin pääsyyn

Minulla onkin sinulle yksi pyyntö. Äänestä. Vaikka toki luonnollisesti toivon ääniä itselleni niin Tampereella on muitakin loistavia ehdokkaita puoluekannasta riippumatta. Viime kuntavaaleissa alle kolmasosa nuorista aikuisista käytti äänioikeuttaan ja esimerkiksi Tampereella noin joka kuudes kuntalainen on opiskelija. Sillä on siis aidosti merkitystä, käytätkö ääntäsi. Nostetaan yhdessä äänestysaktiivisuutta ja tehdään Tampereesta sellainen, mikä on paras paikka opiskella, tehdä töitä ja elää onnellisesti sekä kestävästi!

Vastaa