Opiskelua, työtä, elämää. Siitä on kuntavaaliteemat tehty.

Tampereen tulee olla paras paikka opiskella, tehdä töitä ja elää hyvää elämää. Nämä kolme asiaa ajavat minua vaikuttamisessa ja näihin kolmeen kiteytyy minun tavoitteeni kunnanvaltuutettuna. Kuitenkin hienoja korusanoja voi kuka tahansa viljellä ja seuraavaksi kerronkin, mitä nämä käytännössä tarkoittaa. 

Opiskelua

Asiasanat: Mielenterveyden edistäminen, toimeentulon turvaaminen, opiskelija-alennukset, koulutuksen laatu ja työelämän imu.

Opiskelu on parhaimmillaan iloa ja onnea, mutta se on myös uupumusta ja epävarmuutta. Moni opiskelijoista elää köyhyysrajan alapuolella, mikä vaikuttaa varsinkin henkiseen hyvinvointiin ja se on erityisesti korona-aikana saanut ison kolauksen. Tampereen tulisikin kaupunkina panostaa enemmän nuorten sekä nuorten aikuisten mielenterveyteen ja varata riittävästi resursseja, jotta hoitoon pääsy on tarpeeksi ripeää eikä hoitosuhde katkea kesken. Mielenterveyden ongelmat ovat niin kansanterveyden kuin yksilön kannalta iso haaste ja niiden ennaltaehkäisyyn tulee panostaa, jotta kukaan ei tipu kelkasta. 

Opiskelijaystävällisyys voi näkyä kaupungissa monin eri teoin. Yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa tulee olla luontevaa ja vuorovaikutteista. Opiskelijoiden äänen tulee aidosti kuulua kaupungin päätöksenteossa. Vahva korkeakouluyhteisö on Tampereen valttikortti ja osaamisen vahvistaminen tukee niin opiskelijoita kuin kaupungin kasvua. 

Tampereen tulee panostaa yrittäjäkasvatukseen sekä työelämäyhteistyöhön. On myös tärkeää, että toisen asteen opiskelijat saavat jo opintojen aikana kosketusta korkeakouluopintoihin ja opintopolun siirtymäkohtia tulee tukea ja organisoida vahvemmin. 

Korkeakoulutuksen tulee olla laadukasta ja vastata työelämän tarpeisiin. Tampereella tulee mahdollistaa entistä paremmin uran ja opiskelun yhteensovittaminen. Kumppanuussopimus kaupungin, yliopiston ja TAMKin kanssa on hyvä avaus ja seuraava askel onkin konkretisoida yhteistä tekemistä ja syventää yhteistyötä. Tampereella on vaikuttavaa tutkimusinfrastruktuuria ja asiantuntijuutta, mikä tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia tulevaan.

Työtä

Asiasanat: Työhyvinvointi, kokeilukulttuuri, julkinen liikenne ja pyöräily. 

Mielekäs työ ja hyvinvoivat työntekijät ovat talouden kulmakiviä. Opiskelijoilla tulee olla paikkoja mihin työllistyä sekä saada laadukkaita työharjoittelukokemuksia, joista saa myös korvauksen. Kun yritys osoittaa vastuullisuutta harjoittelijalle, saa se todennäköisemmin loistavan ja motivoituneen työntekijän tulevaisuudessa. Yritysten tulee uskaltaa investoida Tampereelle sekä kaupungin tulee mahdollistaa joustavalla kaavoituksella sekä investoinneilla yritysten toimintaedellytyksiä. 

Kaupungin tulee olla testialusta ja houkutella niin yrityksiä investoimaan kuin kansainvälisiä osaajia tulemaan tänne. Yritysyhteistyö jo opiskeluvaiheessa antaa yrityksille mahdollisuuden TKI-projekteihin kuin myös opiskelijoille oppimisen ja kehittämisen paikkoja. Tiivis yhteistyö parantaa korkeakoulujen mahdollisuuksia vastata työelämän tarpeisiin sekä antaa opiskelijoille uusia näkökulmia ja kokemuksia. Kaupungin palveluiden tulee olla helposti saavutettavissa englanniksi ja omalta osaltaan luoda lämmin vastaanotto kansainvälisille opiskelijoille. Tampereella on valtavasti potentiaalia houkutella osaajia ympäri maailman ja sitä mahdollisuutta ei saa hukata. 

Tampereen kaupungin tulee ylläpitää positiivista työnantajamielikuvaansa ja yhtenä osana tätä on hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtamiskulttuuri. Erityisesti sote-alan ammattilaisista on jatkuva pula, joten tuleekin huolehtia, että arvostava sekä motivoiva työyhteisö tukee työssä jaksamista sekä työssä kehittymistä.

Töihin tai opiskelemaan kulkemisen tulee olla helppoa ja luontevaa niin omalla autolla, julkisella liikenteellä tai vaikka pyörällä. Tampereen tuleekin tehdä järkevää kaupunkisuunnittelua, mikä mahdollistaa liikkumisen turvallisesti ja sujuvasti. Erityisesti arkipyöräilyä tulee helpottaa, ja siihen kuuluu esimerkiksi turvalliset pyöräparkit sekä kevyen liikenteen väylien ylläpito vuodenajasta riippumatta. 

Elämää

Asiasanat: Kulttuuri, liikunta, ilmastonmuutoksen torjunta. 

Opiskelu ja työ ovat yksi elämän elementeistä. Tärkeintä on kuitenkin elämä itse. Minulle yksi tärkeistä elämän rikastajista ovat kulttuuri ja uudet elämykset. Haluankin, että Tampere kaataa turhia raja-aitoja kulttuurin ympäriltä ja mahdollistaa entistä elävämmän kaupungin. Oli sitten kyseessä keskustorin valotaide tai Näsijärven liikuntapaikat, niin yhteistä niille on kauniin kaupunkimme hyödyntäminen ja arvostaminen. Esimerkiksi TAMKissa koulutetaan paljon kulttuurialan osaajia, joiden osaamista tulisi hyödyntää entistä enemmän. Kulttuuri elävöittää sekä rikastaa kaupunkikuvaa ja luo ihan uusia mahdollisuuksia elämystaloudelle. Haluaisinkin Tampereen mahdollistavan yhä enemmän kulttuuritekoja sekä rohkaista kokeilemaan niin innovaatioiden kuin taiteiden saralla. 

En halua vaikuttaa kunnassa vain oman sukupolveni vuoksi. Elämää ja valtuustokausia on jatkossakin ja siksi tulee varmistaa, että päätökset mitä tehdään ovat taloudellisesti sekä ympäristön kannalta kestäviä. Ilmastonmuutos ei ole mielipideasia ja siksi tuleekin tehdä sellaisia päätöksiä, jotka tekevät Tampereesta hiilineutraalin ja jotka luovat uusia innovaatioita isojen ongelmien ratkaisemiseen. Ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi tulee huolehtia, että Tamperelainen luonto on monimuotoista ja tervettä. 

Vastaa