Kuka on Anna?

Tervetuloa blogini pariin! Olen Anna Laurila ja olen tamperelainen opiskelija sekä kokoomuksen kuntavaaliehdokas Tampereella. Seuraavaksi kerron hieman lisää itsestäni ja kokemuksestani!

Olen pienyrittäjäperheestä ja elin hyvin rauhallisen lapsuuden Tampereen kupeessa Akaan Viialassa. Yrittämisen ja talouden nousu- sekä laskukaudet ovat näkyneet läpi kasvuvuosieni ja arvostankin valtavasti yrittäjiä, jotka uskaltavat laittaa itsensä sekä toimeentulonsa jopa ajoittain hataralle pohjalle. 

Muutin Tampereelle vuonna 2016 aloittaessani opinnot Tampereen ammattikorkeakoulussa. Valmistun kohta liiketalouden tradenomiksi ja opinnäytetyöni käsittelee strategista johtamista ja strategian jalkauttamista, mistä näkeekin, että visionäärinen ote on yksi vahvuuksistani. 

Opintojen ohella olen muiden tavoin tehnyt aktiivisesti töitä niin perheyrityksessä, pankissa kuin myös korkeakouluyhteisön Y-kampuksella. Y-kampus eli yrittäjyys- ja innovaatiokampus tähtää yrittäjämäisen asenteen lisäämiseen opiskelijoilla ja on ollut ilo tutustua Y-kampuksen kautta laajemmin tamperelaiseen yrittäjyys- ja startup-toimintaan. Olen toiminut myös kampuskehityksessä harjoittelijana, josta sain paljon oppia korkeakouluyhteisömme potentiaalista ja kaupungin sekä korkeakoulun välisen yhteistyön merkityksestä. 

Opintojen aikana innostuin järjestötoiminnasta ja toimin kaksi vuotta Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkossa. Ensimmäisen vuoden olin kansainvälisyysvastaava ja pääsääntöisesti olin vastuussa kansainvälisyystuutoreiden kouluttamisesta ja toiminnan koordinoinnista. Toiminnassa oleellista oli antaa opiskelijoille kattava kokemus opiskeluajasta ja tutustuttaa heitä suomalaiseen kulttuuriin. Voinkin sanoa, että tuo aika kasvatti myös paljon omaa ymmärrystäni muista kulttuureista. 

Toimin vuoden TAMK Oy:n hallituksessa opiskelijoiden edustajana ja siellä päämääräni oli vaikuttaa terveempien tilojen tarjoamiseen opiskelijoille sekä opetuksen laadun kehittämiseen. Osakeyhtiötoiminta ja isot asiat eivät ole nopeita toteuttaa, mutta sinäkin vuonna askeleita otettiin kohti parempaa TAMKia.

Seuraavana vuonna toimin Tamkon hallituksen puheenjohtajana täyspäiväisesti. Sinä vuonna palo puolustaa opiskelijoiden oikeuksia ja vaikuttaa parempaan tulevaisuuteen syttyi kirkkaampana kuin koskaan ennen. Tamkon puheenjohtajana pääsin oppimaan valtavasti erityisesti siitä, kuinka iso rooli kunnalla on opiskelijoiden ja nuorten päivittäiseen hyvinvointiin ja kuinka merkittävää on se, että heidän äänensä kuuluu kunnan päätöksenteossa. Opiskelu on yhdistelmä itsensä etsimistä, ystävien löytämistä ja oman asiantuntijuuden muodostumista. Oli ilo olla opiskelijakunnan puolesta kehittämässä opiskelijakulttuuria sekä vaikuttamassa asioihin, jotta uudet opiskelijasukupolvet saisivat entistä paremman opiskelukokemuksen. 

Palo vaikuttaa kyti niin, että viime vuoden toimin opiskelijakuntien kattojärjestön SAMOKin puheenjohtajana. SAMOK on valtakunnallinen vaikuttamisjärjestö ja edunvalvontatyöni amk-opiskelijoiden puolesta siirtyi eduskunta- ja EU-tasolle. Vaikka SAMOK, kuten opiskelijakuntatoimintakin, on poliittisesti sitoutumatonta, niin toimintakenttä itsessään on politiikkaa. Vuosi vaikuttamisen ytimessä koostui mm. koronan vaikutusten selvittämisestä, YTHS-laajennuksesta kuin opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisestä. SAMOKissa opin, kuinka haavoittuva joukko opiskelijat voivat olla ja miksi on tärkeää, että päätöksenteossa kuullaan myös opiskelijoita. 

Miksi olen siis ehdolla kuntavaaleissa?

Olen opintojen aikana nähnyt paljon ja omakohtaisesti kokenut mikä tekee kaupungista hyvän. Tampereen tulee olla jatkossakin opiskelijaystävällisin kaupunki, mutta se ei riitä. Meidän tulee olla kaupunkina edelläkävijä, missä nähdään oma tulevaisuus ja halu jäädä tänne tekemään työtä ja elämään. Oli kyseessä sitten vaihto-opiskelija toiselta puolelta maailmaa tai nuori aikuinen, joka miettii asettumista, niin Tampereen tulee houkutella asettumaan tänne. Haluan olla rakentamassa tulevaisuuden Tamperetta, missä ihmisillä on töitä, hyvinvointia sekä koti. 

Vastaa