Kuka on Anna?

Tervetuloa blogini pariin! Olen Anna Laurila ja olen intohimoinen nuorten, tasa-arvon sekä osallisuuden puolestapuhuja. Seuraavaksi kerron hieman lisää itsestäni ja kokemuksestani!

Olen pienyrittäjäperheestä ja elin hyvin rauhallisen lapsuuden Tampereen kupeessa Akaan Viialassa. Yrittämisen ja talouden nousu- sekä laskukaudet ovat näkyneet läpi kasvuvuosieni ja arvostankin valtavasti yrittäjiä, jotka uskaltavat laittaa itsensä sekä toimeentulonsa jopa ajoittain hataralle pohjalle. Toki pienyrittäjien lapsena epävarmuus on myös näkynyt omassa nuoruudessani ja olenkin oppinut näkemään miten esimerkiksi taloudellinen turva vaikuttaa myös nuorten haluun sekä kykyyn haaveilla tulevasta.

Muutin Tampereelle vuonna 2016 aloittaessani opinnot Tampereen ammattikorkeakoulussa. Valmistuin keväällä 2021 liiketalouden tradenomiksi ja opinnäytetyöni käsitteli strategista johtamista ja strategian jalkauttamista järjestöissä. Strateginen ajattelu sekä järjestöjen kehittäminen onkin yksi vahvuuksistani. Voit tutustua opinnäytetyöhöni täällä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104235583

Opintojen ohella olen tehnyt aktiivisesti töitä niin perheyrityksessä, pankissa kuin myös korkeakouluyhteisön Y-kampuksella. Y-kampus eli yrittäjyys- ja innovaatiokampus tähtää yrittäjämäisen asenteen lisäämiseen opiskelijoilla ja on ollut ilo tutustua Y-kampuksen kautta laajemmin tamperelaiseen yrittäjyys- ja startup-toimintaan. Olen toiminut myös kampuskehityksessä harjoittelijana, josta sain paljon oppia korkeakouluyhteisömme potentiaalista ja kaupungin sekä korkeakoulun välisen yhteistyön merkityksestä. Koenkin, että osaamiseni korkeakoulupolitiikasta sekä esimerkiksi yrittäjyyskavatuksesta on vahva sekä monipuolinen.

Opintojen aikana innostuin järjestötoiminnasta ja toimin kaksi vuotta Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkossa. Ensimmäisen vuoden olin kansainvälisyysvastaava ja pääsääntöisesti olin vastuussa kansainvälisyystuutoreiden kouluttamisesta ja toiminnan koordinoinnista. Toiminnassa oleellista oli antaa opiskelijoille kattava kokemus opiskeluajasta ja tutustuttaa heitä suomalaiseen kulttuuriin. Voinkin sanoa, että tuo aika kasvatti myös paljon omaa ymmärrystäni muista kulttuureista sekä ulkomaalaisten osaajien kohtaamista haasteista sekä ennakkoluuloista.

Toimin vuoden TAMK Oy:n hallituksessa opiskelijoiden edustajana ja siellä päämääräni oli vaikuttaa terveempien tilojen tarjoamiseen opiskelijoille sekä opetuksen laadun kehittämiseen. Osakeyhtiötoiminta ja isot asiat eivät ole nopeita toteuttaa, mutta sinäkin vuonna otettiin askeleita kohti parempaa TAMKia.

Seuraavana vuonna toimin Tamkon hallituksen puheenjohtajana täyspäiväisesti. Sinä vuonna palo puolustaa opiskelijoiden oikeuksia ja vaikuttaa parempaan tulevaisuuteen syttyi kirkkaampana kuin koskaan ennen. Tamkon puheenjohtajana pääsin oppimaan valtavasti erityisesti siitä, kuinka iso rooli kunnalla on opiskelijoiden ja nuorten päivittäiseen hyvinvointiin ja kuinka merkittävää on se, että heidän äänensä kuuluu kunnan päätöksenteossa. Opiskelu on yhdistelmä itsensä etsimistä, ystävien löytämistä ja oman asiantuntijuuden muodostumista. Oli ilo olla opiskelijakunnan puolesta kehittämässä opiskelijakulttuuria sekä vaikuttamassa asioihin, jotta uudet opiskelijasukupolvet saisivat entistä paremman opiskelukokemuksen.

Palo vaikuttaa kyti niin, että viime vuoden toimin opiskelijakuntien kattojärjestön SAMOKin puheenjohtajana. SAMOK on valtakunnallinen vaikuttamisjärjestö ja edunvalvontatyöni amk-opiskelijoiden puolesta siirtyi eduskunta- ja EU-tasolle. Vaikka SAMOK, kuten opiskelijakuntatoimintakin, on poliittisesti sitoutumatonta, niin toimintakenttä itsessään on politiikkaa. Vuosi vaikuttamisen ytimessä koostui mm. koronan vaikutusten selvittämisestä, YTHS-laajennuksesta kuin opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisestä. SAMOKissa opin, kuinka haavoittuva joukko opiskelijat sekä ylipäänsä nuoret ja nuoret aikuiset voivat olla ja miksi on tärkeää, että päätöksenteon jokaisella asteella kuullaan myös näitä ryhmiä. 

Tällä hetkellä toimin päätyönäni Tampereen ammattikorkeakoulussa koordinaattorina TreSilienssi-hankkeessa. TreSilienssi-hanke on opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke koronan vaikutusten lieventämiseen opiskeijoiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden saralla. Itseäni työelämässä ajaa erityisesti työn merkityksellisyys ja olenkin ollut kiitollinen, että nykyisessä toimessa merkityksellisyys on läsnä päivittäin. Lue lisää hankkeesta: TreSilienssi – vahvaa yhteiskehittämistä ja ohjausta opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Nykyisistä luottamustoimista nostan erityisesti Allianssin hallituksen varajäsenyyden ja olenkin päässyt ilokseni työstämään mm. Allianssin uutta strategiaa muun hallituksen kanssa. Toimiminen hallituksessa on ollut hyvin mielekästä ja tahto vaikuttaa nuorisoalan edun puolesta on entisestään kasvanut. Lisäksi toimin Tradenomit ammattiliiton valtuuston jäsenenä ja olen päässyt näkemään pintaraapaisua syvemmälle ammattiliittojen toimintaa.

Uutena aluevaltauksena on myös valtio-opin ja poliittisen historian opinnot Turun yliopistossa. Uusi ala valikoitui sillä, koska haluan oppia lisää yhteiskunnasta sekä poliittisesta historiasta Suomessa ja kansainvälisesti.

Olin ehdolla kevään kuntavaaleissa kokoomuksen listoilta ja sain ilokseni 135 ääntä. Vaalien tulos oli korkeampi kuin tavoitteeni ja sain sen johdosta nimityksen Tampereen kaupunkiliikenteen liikelaitoksen johtokunnan jäseneksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Vastaa